Praktijkondersteuner Jeugd

0
261

Winterswijk wil uitbreiding van het aantal huisartsenpraktijken met POH-Jeugd

Succesvolle pilot praktijkondersteuner Jeugd bij huisartsen in Oost Achterhoek krijgt vervolg

Sinds 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp. In 2016 zijn de gemeenten Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk een pilot gestart. Deze is gericht op het verbeteren van psychosociale zorg aan kinderen. De succesvolle pilot krijgt in Winterswijk de komende drie jaar een vervolg.
De pilot is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking van de gemeenten en de huisartsenpraktijken. Hierdoor kunnen we problemen bij de jeugd zo vroeg mogelijk signaleren, hulp bieden in de huisartsenpraktijk en waar nodig gericht doorverwijzen naar specialistische zorg. Veel ouders met kinderen of jongeren met psychosociale problemen melden zich bij de huisarts. Huisartsenpraktijk Doktershof is de huisartsenpraktijk in Winterswijk die met een praktijkondersteuner Jeugd (POH-Jeugd) werkt. De huisartsen Klein Haneveld en Van der Vinne van die praktijk willen de pilot graag voortzetten.
Jongeren en ouders heel tevreden
De resultaten van de afgelopen twee jaar laten zien dat jongeren en ouders heel tevreden zijn over de geboden hulp. Ook geven zij aan dat zij hiermee voldoende op weg zijn geholpen en weer zelf verder kunnen. Daarnaast is door de inzet van deze pilot de samenwerking tussen huisartsenpraktijken, gemeente en het onderwijs verbeterd.
Nu ook verbinding met huisartsen
De belangrijkste plekken waar ouders van kinderen met problemen zich melden zijn de school en de huisarts. Winterswijk heeft via het Ondersteuningsteam Oost Achterhoek al een directe verbinding met de scholen. In deze pilot is ook de verbinding met de huisartsen gelegd. Zo kunnen onze kinderen en jongeren snel en goed geholpen worden. Om de problemen goed en effectief aan te kunnen pakken is het belangrijk om vroeg te signaleren. De POH-Jeugd biedt kinderen en hun ouders handvatten om in het dagelijks leven verder te kunnen. Hierdoor hoeven huisartsen minder vaak door te verwijzen naar specialistische zorg.
Wat doet een praktijkondersteuner Jeugd?
De POH-Jeugd is werkzaam bij een huisartsenpraktijk. Heeft een kind of jongere psychosociale zorg nodig? Dan gaat de praktijkondersteuner met hem of haar en de ouders in gesprek. De POH-Jeugd geeft informatie en advies. Hij/zij kan zelf kortdurende begeleiding bieden, maar ook doorverwijzen naar specialistische zorg.
Vervolg
Op dit moment zijn er vier praktijkondersteuners Jeugd werkzaam bij vier huisartsenpraktijken (één in elke gemeente). Winterswijk wil het aantal deelnemende huisartsenpraktijken stap voor stap uitbreiden. Het uiteindelijke doel is om met alle praktijken de verbinding met een praktijkondersteuner Jeugd te leggen.