Sportieve en gezellige activiteiten voor ouderen

0
1840

Het seizoen van de Stichting Ouderen Actief (STOA) gaat in de week van maandag 31 augustus a.s. weer van start. Hieronder een opsomming van de activiteiten, met de locatie, de dag en de contactpersoon voor aanmelding. Alle informatie is ook te lezen op website: www.stoawinterswijk.nl

Koersbal (wekelijks), Budocentrum Huininkmaat 1a, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, aanmelden T. Jansen, telefoon 516274 of H. Lammers,tel 524240.

Tai-Chi )* (wekelijks), Budocentrum, vrijdag, aanmelden S. Hartemink, telefoon 514325.

Sport en bewegen ( wekelijks), maandag, sporthal Hazelder naast brandweerkazerne, donderdagmorgen Budocentrum, donderdagavond Sportzaal OBS Bargerpaske, Voorninklaan 1, aanmelden T. Jansen, telefoon 516274.

Bewegen op de mat (wekelijks), donderdagmorgen Budocentrum, aanmelden T. Jansen, telefoon 516274.

Volksdansen (wekelijks), woensdag, sportzaal De Esch, Rusthuisstraat 30, aanmelden H. Lammers,tel 524240.

Handvaardigheid )* (één keer per twee weken), maandag, recreatiezaal Sleeswijk, Sleeswijkstraat 63, aanmelden T. Jansen, telefoon 516274.

Iedere derde zondag van de maand is er een gezellige middag voor alleengaanden. Deze wordt gehouden van 11.00 tot 17.00 uur bij restaurant Brasserie de Compagnie, Markt 14-16, opgave bij W.Heijnen, telefoon 520873.)* Voor tai-chi en handvaardigheid is er op dit moment helaas een wachtlijst. Wel is er een tekort aan koersballers voor de woensdag en donderdag.