Subsidies voor herstel landschap

0
502

29 juni: informatiebijeenkomst over subsidies voor herstel landschap
Op woensdag 29 juni houden de gemeente Winterswijk en Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) een informatiebijeenkomst over de subsidiemogelijkheden voor de aanleg en het herstel van landschapselementen op particulier terrein. Het landschap in Winterswijk is op vele fronten bijzonder. De gemeente Winterswijk hecht, als Nationaal Landschap, veel belang aan het ontwikkelen en versterken van het landschap. De gemeente en de provincie Gelderland stellen daarom geld beschikbaar voor de aanleg en het herstel van landschapselementen en wandelpaden.

Informatiebijeenkomst
PAN_logoOp woensdag 29 juni houdt de gemeente samen met PAN een informatiebijeenkomst om toe te lichten welke elementen en mogelijke andere activiteiten in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. De avond begint met een inspirerende wandeling. Daarna volgt een presentatie van Jan Stronks van PAN. De mogelijkheden en voorwaarden worden toegelicht aan de hand van enkele inspirerende voorbeelden. Heeft u een overhoekje op uw terrein waarmee u iets wilt bijdragen aan het landschap? Of heeft u belangstelling voor het herstel van landschapselementen op uw terrein? Kom dan naar de informatiebijeenkomst of neem contact op met Jolanda Snellenberg: jsnellenberg@winterswijk.nl (0543 – 543 543) of met PAN: panwinterswijk@hetnet.nl (06-22469009).

Programma
De informatiebijeenkomst wordt gehouden in de schoppe van Berenschot’s Watermolen, Wooldseweg 74, Winterswijk. Het programma van de avond ziet er als volgt uit:
19.00 uur: Wandeling ter inspiratie
20.30 uur: Ontvangst/terugkomst
20.45 uur: Start avond: inleiding door de voorzitter
21.00 uur: Presentatie door Jan Stronks
21.45 uur: Tijd voor vragen en een drankje

Pan-header