Verkeersveiligheid bij De Esch

0
526

Bewoners Rusthuisstraat en basisschool De Esch in gesprek met gemeente over verkeersveiligheid
Een werkgroep die bestaat uit bewoners van de Rusthuisstraat en de MR van basisschool De Esch heeft onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid en het parkeren rondom de Vrije basisschool De Esch. Uit het onderzoek blijkt dat vooral fietsen op de stoep en parkeren tot gevaarlijke situaties leidt. De directie van de Vrije School herinnert leerlingen en ouders er regelmatig aan dat fietsen op de stoep en op het toegangspad naar school niet is toegestaan en zal leerlingen en ouders die dat toch doen daarop blijven aanspreken.

Tekort aan parkeergelegenheid
Rondom de school is gebrek aan parkeergelegenheid, zo bevestigt het onderzoek. Structureel zijn er vijf parkeerplaatsen te weinig. Hierdoor wordt soms op alternatieve plekken geparkeerd, wat de veiligheid niet ten goede komt. Op regenachtige dagen is het probleem groter. Betrokkenen geven aan dat ze zich ernstig zorgen maken over de huidige situatie. “Het is wachten op een ongeluk”, “Het is ernstig dat juist een straat waar ook een school staat de situatie zo onveilig is”, zijn opmerking van direct betrokkenen in de enquête. Als oorzaak noemen zij de slechte inrit naar de school.

Samen optrekken
Bewoners van de straat en ouders/medewerkers van de school gaan nu gezamenlijk in overleg met de gemeente om oplossingen te bespreken. De directie van de school geeft aan te hechten aan een goede relatie met de buurt en het prettig te vinden samen met de bewoners te werken aan oplossingen. De school verheugt zich in toenemende belangstelling, vooral voor de kleuterklas zijn veel aanmeldingen, waardoor de noodzaak tot een oplossing te komen groter wordt.

Tijdcapsule De Esch
Tijdcapsule De Esch