Vervoercentrale aan Munckhof

0
714

Gemeenten zetten volgende stap naar basismobiliteit:
Achterhoek gunt vervoercentrale aan Munckhof, nu op zoek naar vervoerders
Vervoer van A naar B in de hele Achterhoek. Om die ambitie waar te maken, werken de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk samen aan basismobiliteit. Deze week is de gunning van de nieuwe Vervoercentrale definitief geworden. Vanaf 1 januari 2017 verzorgt Munckhof Taxi via de Vervoercentrale het call center en de planning van de regiotaxi in de Achterhoek. Basismobiliteit houdt in dat mensen via allerlei soorten van vervoer in de Achterhoek kunnen reizen. Op 1 januari 2017 gaat het nieuwe systeem van start met als eerste het regiotaxi-vervoer. Vanaf dan draagt de provincie Gelderland dit vervoer over aan de Achterhoekse gemeenten. Medio 2017 komt het leerlingenvervoer erbij. Op termijn is het de bedoeling dat ook andere vervoersoorten aanhaken en dat er verbinding komt met het openbaar vervoer. Om reizigers zo goed mogelijk van dienst te zijn, kunnen de ritten vanaf 2017 worden geboekt via de nieuwe Vervoercentrale. Deze centrale geeft reizigers ook reisadvies, bijvoorbeeld over alternatieve mogelijkheden om van A naar B te reizen.

Munckhof Taxi
munckhofDe Vervoercentrale is via een openbare Europese Aanbesteding aanbesteed. Munckhof is hieruit ‘als beste’ naar voren gekomen. De Achterhoekse gemeenten hebben bij de beoordeling vooral naar kwaliteit en vervolgens ook naar de prijs gekeken.

Kans voor lokale bedrijven
Met de definitieve gunning van de Vervoercentrale is een belangrijke fase in de aanloop naar Achterhoekse basismobiliteit afgerond. De komende tijd gaat de aandacht uit naar de selectie van taxibedrijven die het regiotaxi-vervoer vanaf 2017 gaan verzorgen. De aanbesteding van dit vervoer is deze week van start gegaan. Anders dan in het verleden willen de gemeenten de kleine en lokale taxibedrijven (mkb) de kans geven dit vervoer te verzorgen. Hiervoor komen in de Achterhoek vijf ‘basispunten’ in Vorden, Aalten, Groenlo, Winterswijk en Doetinchem. Vanuit deze basispunten worden de voertuigen ingezet. Taxibedrijven kunnen zich voor het vervoer vanuit één of meer van deze basispunten inschrijven. Zij kunnen er ook voor kiezen om dit samen met collega-vervoerders te doen.

Kwaliteit telt
Bij de beoordeling van de inschrijvingen van de vervoerders wordt onder meer gekeken naar de werkwijze, kwaliteit en flexibiliteit van de bedrijven. Voertuigen en chauffeurs moeten aan vergelijkbare eisen voldoen als nu bij Regiotaxi Gelderland. Over deze eisen is sinds vorig jaar afstemming geweest met onder andere de Wmo-adviesraden van de Achterhoekse gemeenten en het Reizigerspanel Regiotaxi Achterhoek.

Informatie aan reizigers
In september 2016 is bekend welke taxibedrijven het regiotaxi-vervoer vanaf 2017 gaan verzorgen. Vanaf dan worden ook reizigers uitgebreid geïnformeerd over het vervoer in de Achterhoek vanaf komend jaar. De nieuwe naam van de Vervoercentrale wordt dan ook bekend gemaakt.