Voldoende bedrijventerreinen ?

0
109

Plan van aanpak voor voldoende bedrijventerreinen in Winterswijk

Het college van burgemeester en wethouders geeft opdracht voor een diepgaande analyse van de vraag- en aanbodontwikkeling in bedrijfslocaties. Het college wil via een gedegen aanpak komen tot voldoende beschikbare werklocaties met de juiste kwaliteit, passend bij onze lokale economische ontwikkeling.

Na een lange crisisperiode met een inactieve markt is de vraag naar bedrijventerreinen in de Achterhoek in korte tijd sterk aangetrokken. De leegstand vermindert snel en de vraag naar nieuwe bedrijfsgrond neemt toe. Wethouder Rik Gommers wil snel komen tot een integrale aanpak met aandacht voor zowel de kwaliteit van bestaande bedrijventerreinen als de aanleg van nieuw bedrijventerrein: “De industrie is een belangrijke motor voor onze lokale economie, met vele mooie bedrijven die we graag verder zien groeien. Dat willen we faciliteren met goed functionerende bedrijventerreinen.”
Voor het bepalen van de benodigde ruimte en kwaliteit wil de gemeente verder gaan dan alleen een vertaalslag van economische en demografische prognoses. “Het gaat om de specifieke lokale ontwikkelingen die we moeten faciliteren en deze laten zich niet altijd vangen in algemene modellen en prognoses. De uiteindelijke opgave kent ook een ruimtelijke kant. Eventuele uitbreiding vraagt zorgvuldigheid van de gemeente en die wordt uiteraard in acht genomen”, zegt wethouder Gommers.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door een extern bureau, waarbij nauw wordt samengewerkt met industriekring OWIN en lokale makelaars. “Voor de diepgang die we zoeken, hebben we de input van onze lokale bedrijven nodig. We stellen de sterke betrokkenheid van OWIN hierin zeer op prijs”, aldus wethouder Gommers. Het onderzoek levert ook belangrijke informatie voor regionale programmering van bedrijventerreinen in de Achterhoek. Hierover worden eind 2018 nieuwe afspraken gemaakt met de Achterhoekse gemeenten en provincie Gelderland.