Voorlichting alcoholgebruik

0
200

Leerlingen groep 8 en ouders in Winterswijk krijgen voorlichting over alcoholgebruik

Komend schooljaar krijgen alle leerlingen van groep 8 en hun ouders voorlichting over de risico’s van alcoholgebruik. Alle 17 basisscholen in Winterswijk doen hier aan mee.

De voorlichtingscampagne is opgezet door IrisZorg (verslavingszorg) en SPOT Jongerenwerk, onderdeel van het Sociaal Team. De campagne sluit aan bij het landelijke Programma van NIX.

Programma van NIX
Het Programma van NIX bestaat uit een gastles in de groepen 8 en een ouderavond. In de gastles over alcohol wordt aangesloten bij NIX18, de landelijke campagne met als doel het versterken van de sociale norm ‘niet drinken en roken tot je 18e‘. De leerlingen krijgen opdracht voor het maken van een speciaal ‘Alcohol nee’-contract dat ze samen met hun ouders kunnen ondertekenen. Ze beloven hun ouders/verzorgers geen alcohol te drinken tot ze 18 jaar zijn. Verder spelen weerbaarheid en identiteit een belangrijke rol in de gastles. Als kinderen weten waar ze voor staan, wie ze zijn, zijn ze beter in staat nee te zeggen. De lessen worden verzorgd door SPOT Jongerenwerk.
De leerlingen presenteren het ‘Alcohol nee’-contract aan hun ouders tijdens een ouderavond. De ouders krijgen deze avond ook voorlichting van IrisZorg over de risico’s van alcoholgebruik en gaan met elkaar in gesprek. Tijdens de voorlichting aan de ouders gaan de leerlingen in gesprek met de jongerenwerker en praten na over de opdracht en over het thema.

Motie gemeenteraad
De voorlichtingscampagne is het resultaat van een motie die op 27 oktober 2017 door de gemeenteraad van Winterswijk is aangenomen. In die motie verzocht de raad het college van burgemeester en wethouders om leerlingen van groep 8 hun en ouders voorlichting te geven over de risico’s van alcoholgebruik. In de Regio Achterhoek staan ouders vaak nog vrij tolerant tegenover het gebruik van alcohol door jongeren onder de 18 jaar.