Voorlopige uitslag

0
121
Dijkgraaf Hein Pieper presenteert de verkiezingsuitslagen 2019

Voorlopige uitslag verkiezingen Waterschap Rijn en IJssel

Op woensdag 20 maart hebben 269.417 inwoners uit 22 gemeenten hun stem uitgebracht voor de verkiezingen van Waterschap Rijn en IJssel. Het opkomstpercentage bedraagt 53,5%. Dit is 8,5% meer dan bij de vorige verkiezingen in 2015. Deze voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen op lijstniveau maakte Waterschap Rijn en IJssel vandaag, donderdag 21 maart 2019, bekend.

Zetelverdeling 2019 op basis van voorlopige verkiezingsuitslag
Aan de verkiezingen bij Waterschap Rijn en IJssel namen 8 partijen deel. Na telling van de uitgebrachte stemmen is de volgende voorlopige uitslag genoteerd:

Definitieve uitslag
Op maandag 25 maart om 10.00 uur wordt de definitieve uitslag op persoonsniveau bekendgemaakt. Het kan namelijk voorkomen dat er nog een kleine wijziging in de zetelverdeling plaatsvindt op grond van voorkeurstemmen en/of lijstverbinding van partijen. Het nieuw gekozen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel wordt op 28 maart 2019 geïnstalleerd.

Zetels algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel bestaat in totaal uit 30 personen. 22 zetels worden verdeeld aan de hand van de verkiezingen van 20 maart. De overige 8 zetels zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze verdeling is bij wet bepaald. De geborgde zetels zijn voor de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE), de Kamer van Koophandel/VNO NCW en de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO). Het algemeen bestuur staat onder leiding van dijkgraaf Hein Pieper.

Kantoorgebouw Waterschap Rijn en IJssel