VVV inspiratiepunt

0
154

De Winterswijkse VVV aan het Mevrouw Kuipers-Rietbergplein wil zich omvormen van traditionele winkel naar een inspiratiepunt.

De VVV-bezoeker wordt hierin visueel omgeven met het mooiste van Winterswijk, zoals het coulissenlandschap, de steengroeve, Mondriaan en het winkelcentrum. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de VVV hiervoor een projectsubsidie van € 100.000 beschikbaar te stellen.

De manier waarop bezoekers zich informeren over een bestemming is continue in beweging. Digitale informatiekanalen spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Het creëren van beleving, het stimuleren van interactiviteit en inzetten van ‘storytelling’ worden belangrijke aanvullingen op de bestaande fysieke en digitale informatievoorziening. De rol van de VVV breidt zich uit van informeren naar inspireren. Goed geïnformeerde en geïnspireerde gasten komen eerder terug en vertellen positiever over hun ervaringen in hun sociale netwerken. Dit moet leiden tot meer bezoekers in Winterswijk en de regio en tot meer herhaalbezoek.

Stichting Achterhoek Toerisme initiatiefnemer
Stichting Achterhoek Toerisme is de initiatiefnemer voor dit project. Zij hebben een programma opgezet voor een gefaseerde professionalisering en vernieuwing van de lokale VVV’s en Toeristische Informatie Punten (TIP). VVV Winterswijk wil als één van de eerste locaties deze omslag realiseren. “We zien het raadhuis als een belangrijke centrale ontmoetingsplek voor inwoners en bezoekers van Winterswijk”, zegt burgemeester Bengevoord. Het beoogde VVV Inspiratiepunt past heel goed in deze ontwikkeling.

Langgekoesterde wens in vervulling

Gienne te Gronde

Gienne te Gronde, vestigingsleider van de VVV, geeft aan dat hiermee een langgekoesterde wens in vervulling gaat. Het aantal VVV-bezoekers groeit jaarlijks, zowel fysiek als digitaal. Een vernieuwde VVV zal onze bezoekers echt inspireren om nog meer moois te ontdekken in en rondom Winterswijk. Het is mooi als we dit kunnen realiseren met een financiële bijdrage van Stichting Achterhoek Toerisme en de gemeente. We streven er dan naar om het nieuwe inspiratiepunt voor het toeristische seizoen van 2020 gereed te hebben.