Winterswijk maken we samen!

0
177

Burgerparticipatie, duurzaamheid en armoedebestrijding zijn drie thema’s die als rode draden door het nieuwe coalitieakkoord verweven zijn. Dit akkoord is door de coalitiepartijen CDA Winterswijk en Winterswijks Belang gesloten onder de naam ‘Winterswijk maken we samen!’ De nieuwe coalitie verwacht dat het akkoord een verbinding vormt tussen alle Winterswijkers en de politiek. Bij de samenstelling is dankbaar gebruik gemaakt van kennis en ervaring die is ingebracht door diverse maatschappelijke organisaties en de ambtelijke organisatie. De coalitie heeft naast de drie thema’s een aantal onderwerpen benoemd die de komende vier jaar extra aandacht behoeven.

De kandidaat-wethouders zijn – midden – Ilse Saris (CDA Winterswijk), links – Wim Aalderink (Winterswijks Belang) en rechts – Wim Elferdink (CDA Winterswijk). Bron: Gemeente Winterswijk

Deze coalitie staat voor een uitdagende verduurzamingsopdracht. Deze energie-opgave wordt enthousiast omarmd en waar mogelijk zullen op gepast niveau en met gepaste snelheid kansen worden gegrepen. Preventie en meer samenwerking tussen zorgpartijen en de gemeente moet ervoor zorgen dat zorg voor alle Winterswijkers zoveel mogelijk gegarandeerd is. Een van de speerpunten binnen dit thema is de ontwikkeling van Park Achterhoek en de daarbij horende Stadstuinbouw. Het structureel tegengaan van armoede in Winterswijk is een uitdaging die de nieuwe coalitie graag aangaat. Ze realiseert zich dat dit een omvangrijke opgave is maar vindt dat alle Winterswijkers een actieve plek in onze samenleving verdienen. Tenslotte moet er meer ‘groen’ en ‘water’ in het centrum van Winterswijk worden gecreëerd waardoor dit nog bruisender wordt dan het al is. Ook moet een nieuwe ijs- en skeelerbaan worden aangelegd en krijgt het bezoekerscentrum bij De Steengroeve steun van de nieuwe coalitie. Met het vastleggen van dit akkoord hoopt de nieuwe coalitie in de gemeente Winterswijk een verbinding te vormen tussen alle Winterswijkers, partijen in de samenleving en de politiek.
,,Ik ben trots op dit akkoord en ga vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Het is een akkoord dat ruimte biedt en mensen uitnodigt om mee te doen. In welke vorm of met welke inhoud dan ook,’’ vindt formateur Ilse Saris. ,,Alleen zo kunnen we de uitdagingen aan die voor ons liggen. Niemand kan dat alleen. Winterswijk maken we samen!’’.

Coalitieakkoord 2018-2022 Winterswijk maken we samen!

Beoogde portefeuilleverdeling 2018-2022

Joris Bengevoord (Burgemeester):
Bestuur en Dienstverlening
Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving Regionale en Grensoverschrijdende samenwerking.

Ilse Saris CDA (eerste locoburgemeester):
Maatschappelijke Participatie en Zorg
Jeugd en Onderwijs
Economie – Centrum.

Wim Aalderink WB (tweede locoburgemeester):
Cultuur, Sport en Vrijetijdseconomie
Ruimtelijke ontwikkeling in de kern en Mobiliteit Werk en Inkomen

Wim Elferdink CDA (derde locoburgemeester):
Economie en Bedrijvigheid
Ruimtelijke ontwikkeling en Economie buitengebied, Natuur en Landschap Duurzaamheid, Klimaat en Milieu Organisatie en Financiën