Winterswijkse Uitdaging daagt uit!

0
285

De Winterswijkse Uitdaging zorgt voor samenwerking tussen maatschappelijke organisaties, burgerinitiatieven en het lokale bedrijfsleven. Men bemiddelt in vraag en aanbod van Materialen (meubels, spullen), Menskracht (kennis, extra handen, creativiteit) en Middelen (geld). De Uitdaging is een ondernemersnetwerk dat dóet. Men stimuleert bedrijven om maatschappelijk betrokken ondernemerschap te tonen in concrete acties en daarmee de leefbaarheid in de Winterswijkse samenleving te ondersteunen.
Door een structurele samenwerking met een groep mensen uit het bedrijfsleven – de Matchgroep – bouwt de Uitdaging bruggen tussen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven. De mensen in de Matchgroep noemen we ‘oude rotten’ en ‘jonge honden’.
De ‘oude rotten’ zijn ervaren ondernemers/werkgevers die beschikken over een groot gevarieerd netwerk en ze zijn bereid dit netwerk open te stellen. De ‘jonge honden’ vinden het leuk om zaken tot stand te brengen.
Bij een aanvraag, op het gebied van zorg, welzijn, cultuur, sport en recreatie, van een vereniging of stichting die de Matchgroep accepteert, realiseren een oude rot en een jonge hond samen deze match. De één stelt zijn netwerk open en legt contact met een bedrijf dat de aanvraag kan en wil invullen. De manager begeleidt de match van a tot z en zorgt er voor dat deze wordt gerealiseerd. Op deze manier doet hij of zij weer nieuwe contacten op. Zo dagen de matchgroepleden telkens een ander bedrijf uit om ook maatschappelijk betrokken te ondernemen.
Een mooie match was de vraag van het Budocentrum die bij Andries Mensink van Rekla Oost binnen kwam. Het Budocentrum was dringend op zoek naar een archiefkast. Matchgroeplid Sanne Weikamp, werkzaam bij Randstad, wist er nog één te staan. Binnen één week was de match gerealiseerd. Zo beschikt het Budocentrum over een mooie archiefkast.
Momenteel is de Winterswijkse Uitdaging ook bezig om een oprolsysteem ten behoeve van een koersbalmat te realiseren. Matchgroeplid René Scholten heeft deze match op zich genomen. Hij heeft bij diverse bedrijven materiaal opgehaald. Praktijkschool Pronova gaat het oprolsysteem in elkaar zetten. Is uw club ook op zoek naar spullen/materialen meldt u zich dan bij de Winterswijkse Uitdaging. Tel nr 0543 – 200026, e-mail info@winterswijkseuitdaging.nl. Binnenlopen tijdens het inloopspreekuur (maandag tm donderdag van 09.00 tot 12.00 uur) bij het WUh, Torenstraat nr 9 kan natuurlijk ook altijd.