Winterswijkse Uitdaging week16

0
107

Vrijwilligerspunt en Uitdaging organiseren Sportcafé XL!

De Winterswijkse Uitdaging en dus ook het Vrijwilligerspunt Winterswijk doet meer dan alleen het bij elkaar brengen van partijen. De Winterswijkse Uitdaging brengt het maatschappelijke veld, verenigingen en stichtingen, als zij vragen over spullen, materialen hebben, in contact met het bedrijfsleven. Het Vrijwilligerspunt brengt vraag en aanbod van vrijwilligers bij elkaar. Daarnaast heeft het vrijwilligerspunt zich ook als taak gesteld een stuk educatie en voorlichting voor de Winterswijkse vrijwilligers in te vullen.

Om die reden organiseert men samen met de werkgroep sport van de gemeente Winterswijk op maandag 14 mei vanaf 19.00 uur het tweede Sportcafé XL. Plaats van handeling is dit keer de kantine van FC Winterswijk. De workshops zijn bedoeld voor leden en niet leden die actief zijn binnen sportclubs of willen werken met jeugd en/of actief willen zijn in het bestuur van een vereniging.

Inleidende spreker is dit keer Pascal Kamperman van Achterhoek in beweging. Pascal komt iets vertellen over de nieuwe wet op de privacy welke op 1 mei van kracht wordt. Daarnaast zal hij de toehoorders voorlichten over de trends binnen de sportverenigingen. Gezien het feit dat hij ook bij de organisatie van de Special Olympics actief is, zal hij ook over dit grote festijn, hetgeen acht, negen en tien juni, o.a. bij Archeus in Winterswijk plaats vindt bijzonderheden vertellen.

Naast dit plenaire gedeelte zijn er ook drie interessante workshops.
Gert Grievink van GPG Services komt de workshop: Move to your next level!
Wil men op een hoger niveau trainen/coachen of sporten? Wil men kennismaken met een praktisch toepasbare methode, gebaseerd op de inzichten vanuit de Action Type Benadering, die door NOC/NSF aan alle bondscoaches wordt aangeboden en die “monumenten” als Louis van Gaal, Toon Gerbrands, Joop Alberda, Marc Lammers (hockey), Gerben Wiersma en Vincent Wevers (turnen) gebruik(t)en?
Wil een trainer maatwerk leveren en de sporter beter kunnen bereiken? Als een trainer deze 3 vragen met een “JA” beantwoord dan is het zaak deze workshop te volgen en te ontdekken waar de persoonlijke voorkeuren en vaardigheden liggen.

Van de Gelderse Sport Federatie komt Roel Hazenberg. Hij heeft als onderwerp; Meer Vrijwilligers in kortere tijd! Vrijwilligers binnen de vereniging vormen het fundament. Zonder vrijwilligers geen bestaansrecht. Hoe zorg je als vereniging dat je op een efficiënte en effectieve manier nieuwe vrijwilligers kunt vinden. Meer dan 80 procent van de leden binnen een vereniging is bereid tot vrijwilligerswerk. Ze moeten echter wel enthousiast gemaakt worden.
Met de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd leer men als vereniging hoe dit het beste te doen. Door een gestructureerde aanpak is Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd een 100% succes methode.

Rik de Jong van Start2Create Academy komt heeft de workshop: Welkom op de club.
Door praktische insteek kunnen deelnemers na deze sessie meteen gaan experimenteren op de club. Aan bod komen: Route van de sporter: gastvrijheid en de beleving van de sporter op de route die hij/zij aflegt naar de club en op de club. Bewustwording van belang van echt contact. Het eigen cirkeldenken doorbreken d.m.v. creatieve tools. Anders kijken naar kansen. Onderling kennis delen en inspiratie opdoen in een leuke, competitieve sfeer.

Deelname is gratis. Inschrijven kan via: https://wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/inschrijven-sportcafe-xl
Voor meer inlichtingen kan men ook terecht bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk, Torenstraat nr. 9. Telefoon 0543-200026 E-mail info@vpwinterswijk.nl