Winterswijkse Uitdaging wk.19

0
309

Tweede Sportcafé XL

De gemeente Winterswijk en het Vrijwilligerspunt organiseren op maandag 14 mei vanaf 18.45 uur in de kantine van Fc Trias het tweede Sportcafé XL. De avond heeft een inleidend gedeelte daarnaast worden er een aantal interessante workshops gegeven. Het vrijwilligerspunt zal het één en ander over het Vrijwilligerspunt vertellen daarnaast zullen de nieuwst ontwikkelingen op sportgebied binnen Winterswijk ter sprake gebracht worden.

Ben Spaai en Geeke Barmentloo van Achterhoek Younited nemen den aanwezigen mee in de wereld van het talent! In een duo-presentatie met enkele interactieve elementen informeren over wat Achterhoek Younited en Topsport Gelderland kan betekenen voor talent. Wat zijn de “tools” die worden ingezet om het talent verder uit de dagen om nog meer uit zichzelf te halen. Met voorbeelden uit de praktijk wordt dit verhaal kracht bijgezet.

Gert Grievink (GPG Services) komt met een werkshop genaamd ”Move to your next level
Wil men op een hoger niveau trainen/coachen of sporten? Wil men kennismaken met een praktisch toepasbare methode, gebaseerd op de inzichten vanuit de Action Type benadering,. Door NOC/NSF wordt deze methode aan alle bondscoaches aangeboden. Landelijk grootheden als Louis van Gaal, Toon Gerbrands, Joop Alberda, Marc Lammers (hockey), Gerben Wiersma en Vincent Wevers (turnen) gebruik(t)en deze methode
Wil je maatwerk leveren en je sporter beter kunnen bereiken, dan is dit jouw workshop.

Roel Hazenberg van de Gelderse Sport Federatie biedt de workshop “Meer Vrijwilligers in kortere tijd”aan
Zonder vrijwilligers geen bestaansrecht. Hoe zorg je als vereniging dat je op een efficiënte en effectieve manier nieuwe vrijwilligers kunt vinden. Meer dan 80 procent van de leden binnen een vereniging is bereid tot vrijwilligerswerk. Ze moeten echter enthousiast gemaakt worden hiervoor. Met de cursus Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd leer je als vereniging hoe je dit het beste kunt doen. Door een gestructureerde aanpak is Meer Vrijwilligers in Kortere Tijd een 100% succes methode

Van de Start2Create Academy komt Rik de Jong met de workshop “Welkom op de club”
Door praktische insteek kunnen deelnemers na deze sessie meteen gaan experimenteren op de club. Aan bod komen: Route van de sporter: gastvrijheid en de beleving van de sporter op de route die hij/zij aflegt naar de club en op de club. Bewustwording van belang van echt contact. Het eigen cirkeldenken doorbreken door middel van creatieve tools. Anders kijken naar kansen.
De avond wordt geopend door wethouder Wim Aalderink. Voor meer informatie kan men terecht bij het Vrijwilligerspunt Winterswijk vragen naar Ria of Harrie. E-mail info@vpwinterswijk.nl tel nr. 0543 200026.
Rechtstreekse aanmelding via de link. https://wijwinterswijk.nl/vrijwilligerspunt/inschrijven-sportcafe-xl

Vrijwilligerspunt zoekt zelf ook vrijwilligers:

Dat het Vrijwilligerspunt in een behoefte voorziet moge blijken uit het aantal aanmeldingen van zowel vrijwilligers als ook de aanmeldingen van de diverse organisaties. Begon het Vrijwilligerspunt dit jaar met twee medewerkers. Momenteel telt het Vrijwilligerspunt elf medewerkers die zich allen minimaal twee dagdelen per week vrijwillig inzetten om het Vrijwilligerspunt draaiende te houden. Momenteel is het Vrijwilligerspunt vier dagen, maandag tm donderdag, per week open. Graag wil men ook de vrijdag voor het publiek geopend zijn. Daar is het Vrijwilligerspunt op zoek naar vrijwilligers voor de volgende functies.
1. Vrijwilligerscoördinatoren:
Een aanstaand vrijwilliger meldt zich in eerste instantie bij deze persoon. De coördinator peilt de belangstelling van de aanstaand vrijwilliger en probeert hem of haar te begeleiden naar een organisatie. De coördinator kan zich zowel mondeling als schriftelijk vaardig uitdrukken. Hij/zij weet de weg naar mogelijkheden voor vrijwilligerswerk bij organisaties, stichtingen en verenigingen goed te vinden. Is in deze ook proactief en benaderd ook zelf deze maatschappelijke organisaties en vrijwilligers die zich digitaal inschrijven. Werkdagen in overleg maar altijd ’s ochtends van negen tot twaalf, men dient minimaal twee dagdelen per week beschikbaar te zijn.
2. Baliemedewerker/ster:
Deze vrijwilliger is de gastvrouw/man van het vrijwilligerspunt. Hij of zij ontvangt aanstaande vrijwilligers en organisaties die zich bij het Wuh melden. Hij/zij doet dat niet alleen voor het Vrijwilligerspunt maar ook voor de andere organisaties die vanuit Wuh werken. Daarnaast houdt deze persoon de agenda bij en doet andere administratieve / huishoudelijke werkzaamheden. Werkdagen in overleg. Minimaal twee dagdelen. Dit kan ‘s ochtend, ’s middags en op termijn ook ‘s avonds zijn.
3. Projectcoördinator:
Voor de organisatie van de nationale ouderendag, die op 5 oktober georganiseerd zal gaan worden, is het Vrijwilligerspunt op zoek naar een vrijwilliger die, samen met andere organisaties, de coördinatie/organisatie van deze dag op zich wil nemen. Ondersteuning krijgt de projectcoördinator vanuit de Winterswijkse Uitdaging cq het Vrijwilligerspunt. Dit is een afgebakend project met een duidelijke start- en eindtijd.
4. Administratieve medewerkers:
Voor het nieuw op te zeggen servicebureau is het Vrijwilligerspunt op zoek naar mensen die, samen met anderen, verenigingen en stichtingen administratief werk uit handen willen nemen. Inzet is minimaal vier tot acht uur per week. De tijden zijn in overleg in te vullen. In de basis kunnen de werkzaamheden vanaf elk punt verricht worden.

Kom van de bank activiteiten:

Binnen het WUh worden diverse activiteiten georganiseerd.
Maandagmiddag vanaf 14.00 uur is er de schildersclub. Doelstelling van deze club is dat men samen creatief bezig is en van elkaar de schilderskunst leert.
Dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur is er de fotoclub. Hoe werkt een spiegelreflex, welke mogelijkheden bieden verschillende camera’s. Samen met een ervaren fotograaf trekt men er op uit of neemt men een project onderhanden.
Donderdagmiddag vanaf 13,30 uur verzamelt zich de fietsclub om samen een tocht rondom het mooie Winterswijk te maken. Eén persoon heeft de route uitgezet. Voor en na de tocht is er gelegenheid tot het nuttigen van een kop koffie of thee.
Vanaf 14.00 uur, eveneens ook op de donderdagmiddag, is er de handwerkclub en de spelletjesclub. Samen handwerkt men een twee uur lang. Men brengt zelf zijn spullen mee en onder het genot van thee en of koffie worden de nieuwste handwerkwetenswaardigheden uitgewisseld.
Voor de van de Bank activiteiten hoeft men zich niet aan te melden loop gewoon binnen en doe mee. Van de deelnemers wordt ter dekking van de onkosten € 2,00 deelnamegeld gevraagd.

Vragen over de vacatures of heeft u zelf ideeën over te organiseren activiteiten, loop rustig eens binnen bij het WUh aan de Torenstraat nr 9 en overtuig je zelf hoe leuk en leerzaam vrijwilligerswerk kan zijn. Vraag naar Ria of Harrie. E-mail info@vpwinterswijk.nl telefoonnummer 0543 200026.