Zonnepark gefaciliteerd

0
836

Burgemeester en wethouders faciliteren initiatief voor zonnepark.

Het college van burgemeester en wethouders van Winterswijk heeft besloten een initiatief voor een kleinschalig zonnepark te faciliteren. Het gaat om een zonnepark met circa 1.000 zonnepanelen bij een woning in het buitengebied van het buurtschap Ratum.

De gemeente Winterswijk heeft samen met de andere gemeenten in de regio de ambitie uitgesproken om de Achterhoek klimaatneutraal te maken. Particuliere initiatieven spelen een belangrijke rol bij het realiseren van die ambitie. In dit particuliere initiatief wordt door middel van zonnepanelen stroom opgewekt. Deze stroom wordt vervolgens via de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM) geleverd aan de huishoudens in de regio. Daarmee draagt dit initiatief rechtstreeks bij aan de doelstelling om de Achterhoek klimaatneutraal te maken.

“Onze missie is dat duurzaamheid voor iedereen toegankelijk moet zijn en vooral lokaal. Vroeger haalde men het hout uit het bos, nu de stroom uit de wei. Het park verzorgt de stroom voor circa 70 huishoudens en de leveren aan AGEM”, aldus initiatiefnemer Hans Huls.
Landschappelijke inpassing
Aan het collegebesluit is de voorwaarde verbonden dat het zonnepark goed wordt ingepast in het landschap. De initiatiefnemer heeft hier zelf al voorstellen voor gedaan. Door een goede landschappelijke inpassing te realiseren kunnen de zonnepanelen worden geplaatst zonder het waardevolle landschap aan te tasten.

zonneparkHet besluit van het college om dit initiatief te faciliteren is de eerste stap in het proces. Het geldende bestemmingsplan staat het plaatsen van de zonnepanelen niet toe en moet daarom worden herzien. Op het basis van het nu genomen besluit pakt het college de voorbereiding van die herziening op. Hierna is het aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.